­­­Chestionarul pentru elevi (nivelurile gimnazial, liceal şi postliceal)
start
 
Nivelul de învăţământ :


 
Clasa:

 
Cum ai ajuns la această şcoală?


 
Atunci când constaţi un aspect negativ, pe care îl comunici directorului sau unui cadru didactic (sau când soliciţi ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea şcolară?


 
Enumeră cel puţin trei evenimente (plăcute sau neplăcute) care s-au întâmplat în şcoală în ultima lună.

 
Cum comunici cu dirigintele, directorul scolii sau un alt angajat al scolii când este vorba de probleme personale? (bifează toate modalităţile pe care le utilizezi)


 
Cât de des comunici (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu dirigintele, pentru probleme personale?


 
Cum comunici cu directorul şcolii sau cu alt angajat al şcolii, când este vorba de probleme personale? (bifează toate modalităţile pe care le utilizezi)


 
De câte ori, în ultimul semestru, ai stat de vorbă cu un consilier şcolar?


 
Te simţi în siguranţă în incinta şcolii?


 
Dar în anexele şcolii (sală de sport, ateliere, curtea şcolii etc.)?


 
Dar în vecinătatea şcolii (inclusiv pe drumul de acasă la şcoală şi înapoi)?


 
Cum apreciezi nivelul de curăţenie din şcoală?


 
Cât de bine cunoşti modul în care se face evaluarea cadrelor didactice?


 
Există, în şcoală, proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli, cu instituţii din comunitate (primărie, bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliţie, etc.) sau cu parteneri străini ?


 
Dacă ai răspuns „Da” la întrebarea anterioară, numeşte cel puţin un proiect de acest tip:

 
Ai fost consultat, anul trecut, în privinţa alegerii disciplinelor opţionale din acest an şcolar?


 
Cât de des ţi se explică, înainte de evaluare (teză, lucrare scrisă, ascultare orală) criteriile care vor fi folosite pentru evaluare şi notare?


 
Cât de des ţi se explică motivele pentru care ai obţinut o anumită notă?


 
Dacă la ore prezinţi alte informaţii sau idei personale, cum se comportă profesorii tăi? (un singur răspuns posibil)


 
În momentul în care tu sau unul dintre colegii tăi aveţi rezultate slabe la învăţătură, cum se comportă profesorii?  (sunt posibile mai multe răspunsuri)


 
În ce fel eşti încurajat să îţi evaluezi singur rezultatele şcolare?


 
În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim)

 
Progresul personal realizat în ultimul an şcolar

 
Baza materială (săli de clasă, laboratoare, echipamente, material didactic etc.)

 
Starea de curăţenie în şcoală

 
Respectul arătat de personalul şcolii

 
Echitatea evaluării şi notării (notele/calificativele obţinute sunt cele meritate)

 
Informaţia primită în privinţa activităţilor desfăşurate în şcoală

 
În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim)

 
Informaţia primită de la şcoală în privinţa continuării studiilor, după absolvire

 
Informaţia primită de la şcoală în privinţa activităţilor educative şi culturale din localitate

 
Modul în care şcoala răspunde solicitărilor de informaţii

Vă mulţumim pentru timpul acordat completării chestionarului.
Powered by Typeform
Powered by Typeform