Chestionarul pentru părinţi (nivelurile antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial, liceal)
start
 
Nivelul de învăţământ:


 
Clasa: 

 
De ce aţi optat pentru a aduce copiii dumneavoastră la această şcoală ?


 
Dacă aţi răspuns la întrebarea anterioară „am optat pentru această şcoală în urma informării prealabile”, cum aţi aflat de ea (bifaţi toate situaţiile aplicabile):


 
Faceţi parte din Comitetul de părinţi pe clasă ?


 
Faceţi parte din Comitetul de părinţi pe şcoală ?


 
Atunci când constataţi un aspect negativ, pe care îl comunicaţi directorului sau unui cadru didactic (sau când solicitaţi ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea şcolară?


 
Enumeraţi cel puţin trei evenimente (plăcute sau neplăcute) care s-au întâmplat în şcoală în ultima lună.

 
Enumeraţi cel puţin 5 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni (indiferent dacă aţi participat sau nu):

 
Cum comunicaţi cu dirigintele / învăţătorul copilului dumneavoastră ? (bifaţi toate modalităţile pe care le utilizaţi):


 
Cum comunicaţi cu ceilalţi profesori ? (bifaţi toate modalităţile pe care le utilizaţi):


 
Cum comunicaţi cu directorul şcolii ? (bifaţi toate modalităţile pe care le utilizaţi):


 
Cât de des comunicaţi (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu învăţătorul / dirigintele copilului dumneavoastră?


 
De câte ori, în ultimul semestru, aţi stat de vorbă cu un consilier şcolar?


 
Care este nivelul de siguranţă pentru elevi / copii în incinta unităţii şcolare ?


 
Dar în anexele şcolii (sală de sport, ateliere, curtea şcolii etc.) ?


 
Dar în vecinătatea şcolii ?


 
Cum apreciaţi nivelul de curăţenie din şcoală:


 
Cât de bine cunoaşteţi modul în care se face evaluarea cadrelor didactice?


 
Există, în şcoală, proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli, cu instituţii din comunitate (primărie, bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliţie, etc.) sau cu parteneri străini ?


 
Dacă aţi răspuns „Da” la întrebarea anterioară, numiţi cel puţin un proiect de acest tip:

 
Aţi fost consultat, anul trecut, în privinţa alegerii disciplinelor opţionale din acest an şcolar?


 
Cât de des vi se explică motivele pentru care copilul dumneavoastră a obţinut o anumită notă ?


 
În ce fel copilul dumneavoastră este încurajat să îşi evalueze singur rezultatele obţinute ?


 
. În ce măsură sunteţi satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim):

 
Progresul copilului dumneavoastra în ultimul an şcolar

 
Baza materială (săli de clasă, laboratoare, echipamente, material didactic etc.)

 
Starea de curăţenie din şcoală

 
Respectul arătat de personalul şcolii faţă de Dvs. şi faţă de copilul Dvs.

 
Echitatea evaluării şi notării (notele/calificativele obţinute sunt cele meritate)

 
Informaţia primită în privinţa activităţilor desfăşurate în şcoală

 
. În ce măsură sunteţi satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim):

 
Informaţia primită de la şcoală în privinţa continuării studiilor, după absolvire

 
Informaţia primită de la şcoală în privinţa activităţilor educative şi culturale din localitate

 
Modul în care şcoala răspunde solicitărilor de informaţii

Mulţumim pentru timpul acordat completării chestionarului.
Powered by Typeform
Powered by Typeform